Překladatelské služby

Překlady technické literatury z angličtiny do češtiny se zabývám déle než 20 let, přičemž tato činnost je mojí hlavní pracovní náplní. Zakázky zpracovávám kompletně, tedy od vyhodnocení nejvhodnějšího způsobu zpracování (konzultuji se zákazníkem), přes komunikaci se zákazníkem ohledně použití odborné terminologie, samotný překlad s použitím CAT nástrojů, až po finální zpracování dokumentu, přičemž preferuji sazbu v programu Adobe Indesign s následným exportem do tiskového PDF.
Zaručuji férový přístup. U rozsáhlejších a opakujících se zakázek platíte za překlad opakujících se textů pouze jednou.

Nejčastějšími mnou zpracovávanými projekty byly a jsou produktové brožury a návody k používání zemědělských a stavebních strojů, přičemž nejrozsáhlejší jednotlivé dokumenty byly v rozsahu přes 700 normostran. Zkušenosti, jak profesní, tak zájmové a s tím související znalost terminologie mám také z oblasti jízdních kol, fotografické techniky, elektroniky, mikroskopie a chemie.

Při práci využívám následující programové vybavení:

  • Adobe InDesign CC: pro finální zpracování dokumentu.
  • Adobe Photoshop & Illustrator CC: pro přípravu a editaci grafických podkladů.
  • SDL Trados Studio, MemoQ: překladatelské CAT programové nástroje, které výrazně napomáhají při zvyšování efektivity a kvality překladu.
    Stručně řečeno: již jednou přeložené pasáže, a to jak v rámci jednoho dokumentu nebo kdykoliv v budoucnu zpracovávaného, platí zákazník pouze jednou.
  • Samozřejmostí je znalost práce v prostředí Microsoft Office 365 a schopnost poradit si se všemi možnými formáty vstupních souborů, včetně podkladů dostupných pouze v tištěné podobě.