S čím vám můžu pomoci:

Sazba dokumentu a jeho příprava pro tisk

Mnou zpracovanou dokumentaci přizpůsobím co možná nejblíže vzhledu dokumentu zdrojového, případně do ní zakomponuji prvky vaší firemní identity.

Tvorba návodů k používání

Pomůžu vám sestavit a zpracuji technickou dokumentaci, a to takovým způsobem, aby její sdělení bylo jasné cílové uživatelské skupině a při dodržení veškerých oborových norem.

Tvorba e-learningových kurzů

Zpracování interaktivních online výukových kurzů a prezentací.

Fotografické služby

Zhotovím fotografie potřebných pro tvorbu technické dokumentace a marketingových materiálů.